Пн-Пт: 9:00-18:00

+380532 501567

+38050 6344100

info@energotrend.pl.ua

Центр обслуговування споживачів

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 18, к.21

Години праці: пн.-пт. з 09.00 до 18.00, без перерви

сб. та нд. – вихідні

Телефон: + 380532 501567, факс: + 380532 501567, моб +38050 6344100

Електронна адреса: info@energotrend.pl.ua

Сайт: www.energotrend.pl.ua

Договір на поставку електричної енергії:

Комерційні пропозиції, заява приєднання:

Заява приєднання до договору

Комерційна пропозиція

Перелік ЛУЗОД (АСКУЕ)

Нормативні акти

Законодавство України та нормативно-правові акти, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії, згідно з якими

ТОВ «ЕнергоТренд» здійснює ліцензовану діяльність:

 1. Конституція України 
 2. Закон України «Про ринок електричної енергії» 
 3. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
 4. Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» № 887-VIII 
 5. Цивільний кодекс України
 6. Господарський кодекс України 
 7. Закон України «Про захист прав споживачів» 
 8. Закон України «Про звернення громадян»
 9. Закон України «Про захист персональних даних» 
 10. Закон України «Про доступ до публічної інформації» 
 11. Постанова НКРЕ від 16.12.1996 № 256 «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії»
 12. Постанова НКРЕ від 18.06.2004 № 631 «Про схвалення примірного договору між ДП «Енергоринок» та електропостачальником»
 13. Постанова НКРЕ від 19.10.2005 № 934 «Про схвалення примірного договору на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами між електропостачальником та Оператором системи розподілу» 
 14. Постанова НКРЕ від 11.05.2006 № 577 «Про схвалення Примірного договору купівлі-продажу електроенергії між Державним підприємством «Енергоринок» та Оператором системи розподілу»
 15. Постанова НКРЕ від 12.03.2009 № 299 «Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії»
 16. Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 (із змінами Постанова НКРЕКП від 21.12.2018 №2002) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу»
 17. Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1472 «Про внесення змін до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії»
 18. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил ринку»
 19. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку»
 20. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі»
 21. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 «Про затвердження Кодексу системи розподілу»
 22. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 «Про затвердженння Кодексу комерційного обліку електричної енергії»
 23. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312«Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»
 24. Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України від 15.11.1996 (із змінами та доповненнями станом на 16.11.2018)
 25. Постанова НКРЕКП від 12.06.2018 №375 “Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання”

Енергоефективность

Враховуючи те, що українська економіка є однією з найбільш енергоємних у світі, а також з огляду на існуючу тенденцію зростання цін на енергоносії, підвищується попит на сталі енергозберігаючі рішення в усіх галузях економіки. Для визначення та впровадження найбільш ефективних та доцільних заходів з енергоефективності виникає потреба у залучені спеціалістів – постачальників послуг з енергоефективності.

Корисна інформація

Роздрібні тарифи на електроенергію
2016

– Лютий

– Березень

– Квітень

– Травень

– Червень

– Липень

– Серпень

– Вересень

– Жовтень

– Листопад

– Вересень

– Грудень

2017

– Лютий

– Березень

– Квітень

– Травень

– Червень

– Липень

– Серпень

– Вересень

– Жовтень

– Листопад

– Вересень

– Грудень

2018

– Лютий

– Березень

– Квітень

– Травень

– Червень

– Липень

– Серпень

– Вересень

– Жовтень

– Листопад

– Вересень

– Грудень

Приклад-роз’яснення рахунку за електричну енергію

Інформація щодо частки кожного джерела енергії за обсягом виробництва та вартості у 2018 році

Посилання на веб-сторінки державних органів та операторів систем

Контактні дані інформаційно-консультаційних центрів (ІКЦ) та кол-центрів учасників роздрібного ринку. Порядок роботи ІКЦ. Контактні дані для подання повідомлень про загрозу електробезбеці

Посилання на джерела інформації про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії

Вирішення спорів, порядок подання звернень, скарг, претензійю, надання повідомлень про загрозу електробезпеці та порядок їх розгляду

При подані Споживачами звернень, скарг, претензій, наданні повідомлень про загрозу електробезпеці, Споживачі повинні звернутися до нашого центру обслуговування за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 18, к.21, за телефоном + 380 532 501567 , +38050 6344100 або на електронну адресу info@energotrend.pl.ua.

Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору постачання електричної енергії або у зв’язку з ним, або інші спори, які можуть виникнути під час взаємодії між Постачальником та Споживачем будуть вирішуватись шляхом проведення переговорів і консультацій. Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом 10 робочих днів повідомити про результати їх розгляду.

У разі неможливості досягнення згоди Сторін в процесі переговорів і консультацій, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення суперечки до НКРЕКП за адресою: 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19       

 веб-сайт: www.nerc.gov.ua, e-mail: box@nerc.gov.ua чи його територіального підрозділу та/або передати спір до господарських судів України. Врегулювання суперечок Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

Функції та повноваження Регулятора

Регулятор забезпечує захист прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, розгляд звернень таких споживачів та врегулювання спорів, надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора;

Розгляд скарг та врегулювання спорів:

1. Регулятор розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:

1) доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;

2) дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;

3) якості товарів і послуг, що надаються споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;

4) інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.

2. Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.

3. Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.

4. До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.

5. За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:

1) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;

2) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;

3) накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;

4) припинення розгляду звернення заявника.

Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку. Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затверджений Постановою НКРЕКП від 12.06.2018 року № 375, яким визначено 4 гарантовані стандарти для електропостачальника та компенсації за їх недотримання.

ТОВ «ЕнергоТренд» © Copyright 2019

ЛОГО

Надаємо споживачам інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії за обсягом виробництва та вартістю у 2018 році*:

Посилання на джерела інформації про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії:

http://necu.org.ua/energy/

Постачальник/Оператор системи розподілу Адреса Телефон, електронна адреса Графік роботи Інформаційно-консультаційного центру
1 ТОВ "ЕНЕРГОТРЕНД" 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 18, к.21 (0532) 50-15-67. Пн-Пт: 09-00 – 18-00 без перерви;
субота, неділя – вихідні.
2 ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 36000, м.Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5 (0532) 510-910 – згідно з діючими тарифами міського та міжміського зв’язку;
0800-305-035 – безкоштовно на території України;
050-305-99-10 – безкоштовно в мережі Vodafone;
097-20-20-207 – безкоштовно в мережі Київстар;
093-17-02-533 – безкоштовно в мережі Lifecell;
call_center@pl.energy.gov.ua – єдина електронна скринька для прийому повідомлень.
кол-центр працює цілодобово та без вихідних
3 ПАТ "Запоріжжяобленерго" 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14;
м. Запоріжжя, вул. Поштова, 73
0-800-504-502;
(061)225-37-87;
225-37-96;
225-37-97;
225-37-98;
225-37-99;
Пн-Чт: 8-00 – 17-00;
Пт: 8-00 – 15-45;
перерва: 12-00 – 12-45.
4 АК "Харківобленерго" 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149 0-800-500-413;
(057) 737-68-85;
15-04 (для стаціонарних телефонів).
(057) 740-11-19
Пн-Чт:  8-00 – 15-00;
Пт:  8-00 – 14-00;
перерва: 12-00 – 12-45.
5 ПАТ "Одесаобленерго" 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 "б"
вул.  65007, м. Одеса, М Арнаутська, 88.
(048) 705-90-90;
(048) 705-25-00.
Пн-Чт:  8-00 – 17-00;
Пт:  8–00 – 16-00;
перерва: 12-12 – 13-00.
6 ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго"  73003, м.Херсон, вул.Пестеля,5 (0552) 48-06-20;
48-06-06;
(0552) 48-00-78;
48-00-79;
48-00-63.
Вт: 13-30 – 16-30;
Пт: 8-00 – 12-30.
7 ПрАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" 43023, м. Луцьк вул. Єршова 4;
43021, м. Луцьк, вул. Залізнична, 1-б
0-800-21-01-31;
(0332) 28-35-33
Пн-Чт: 8-00 – 17-00;
Пт: 8-00 – 15-45;
субота, неділя – вихідний;
перерва: з 12-30 –  13-15.
8 АТ "Миколаївобленерго" 54017,м.Миколаїв, вул.Громадянська, 40;
м. Миколаєва,  за адресою, м. Миколаїв,  вул. Чигрина, 94 А.
0-800-50-40-01;
(0512) 53-95-18.
Пн-Чт: 8-00 – 17-00;
Пт: 8-00 – 16-00;
субота, неділя – вихідний;
9 АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 10008, м. Житомир, вул.Пушкінська, 32/8.
10003, м. Житомир, вул.Перемоги, 10.
(0412) 40-21-50;
(0412) 40-21-27;
40-21-23
Пн-Чт: 8-00 – 17-00;
Пт: 8-00 – 16-00;
субота, неділя – вихідний;
Посилання на веб-сторінки державних органів та операторів систем:    
Державний орган Веб-сторінка
1 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг http://www.nerc.gov.ua/
2 Міністрство енергетики та вугільної промисловості України http://mpe.kmu.gov.ua/
3 Державна інспекція енергетичного нагляду України https://ua.energy/about/struktura/derzhinspekciya/
4 Оптовий постачальник електроенергії;
Головний Оператор системи комерційного обліку електроенергії.
http://www.er.gov.ua/
5 Антимонопольний комітет України http://www.amc.gov.ua/
6 Оператор системи передачі (НЕК "УКРЕНЕРГО") https://ua.energy/
7 Оператори системи розподілу:
7.1. ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" https://www.poe.pl.ua/
7.2. ПАТ "Запоріжжяобленерго" http://www.zoe.com.ua/
7.3. АК "Харківобленерго" http://www.oblenergo.kharkov.ua/
7.4. ПАТ "Одесаобленерго" https://oblenergo.odessa.ua/
7.5. ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго" https://ksoe.com.ua/
7.6. ПрАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" http://energy.volyn.ua/